Teamcoaching

"Teamwork is de brandstof waarmee gewone mensen ongewone resultaten bereiken." 
-Andrew Carnegie-

Theoretisch zou het moeten kloppen. Je hebt een team. Stuk voor stuk goede professionals. Sommigen wel met een gebruiksaanwijzing. Maar samen kan je zoveel verder komen dan ieder voor zich … Toch?

De praktijk blijkt anders. De meeropbrengst van het werken in het team valt tegen. Samenwerken is lastiger dan gedacht. Sommigen gaan hun eigen gang. Anderen storen zich daaraan. Je hebt het gevoel dat het veel beter moet kunnen.

Of misschien heb je net een nieuw team: enthousiaste teamleden. Maar nog wel zoekend wie ze als team zijn, hoe ze het beste kunnen samenwerken en hoe ze elkaars kwaliteiten het beste kunnen inzetten.

Bij teamcoaching draait het vooral om 21st century skills, zoals: de competentie om feedback te geven en te ontvangen; elkaars verschillen te kennen, te erkennen en te benutten; vertrouwen te geven en te krijgen.

Teamcoaching is maatwerk. Afhankelijk van de behoefte van het team wordt het team in één of meer sessies begeleid tot een sterk en zelfstandig team, met diverse werkvormen.


Belangstelling: neem contact op met Albert van der Weerd, tel 06 211 543 09 voor een oriënterend gesprek.