Hoofd, Hart en Handen

Hoofd, Hart en Handen: drie sleutelwoorden voor beter functioneren in je werk, voor individuele professionals, teams en organisaties. Deze drie sleutelwoorden vormen een rode draad in mijn aanpak voor beter werk.

Ik ben inzetbaar als:

  • projectmanager: voor het optimaliseren van werkprocessen of het succesvol implementeren van veranderingen;
  • adviseur: om je organisatie beter te laten functioneren, op basis van een gedegen analyse van de sterke en zwakke kanten in je teams;
  • teamcoach: om je teams te helpen beter en effectiever samen te werken, vanuit waardering en respect voor ieders eigenheid;
  • trainer/coach: om je persoonlijke effectiviteit te verhogen, in workshops of via individuele coaching.

Beter bekeken gaat het steeds om ontwikkelen: het morgen beter doen, vanuit de situatie van vandaag.

Met mijn collega’s van COURIUS (www.COURIUS.com) werk ik samen aan de menskant van veranderen.

"Paradise is exactly like where you are right now... only much, much better."

~ Laurie Anderson (performance kunstenares, musicus)